Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Poradnia z zakresie działań z doradztwa oraz poradnictwa zawodowego  dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oferuje:

  • Doradztwo zawodowe grupowe dla młodzieży, nauczycieli, rodziców;
  • Indywidualne porady zawodowe na kolejnych etapach edukacyjnych oraz testy predyspozycji zawodowych;
  • Specjalistyczną diagnozę (zainteresowania, osobowość, temperament, uzdolnienia możliwości poznawcze) w kierunku kształcenia  ponadpodstawowego i wyboru zawodu dla uczniów klas VII VIII
  • Warsztaty „Wybór szkoły, zawodu” obejmujące zajęcia aktywizujące uczniów szkół podstawowych do planowania ścieżki dalszego kształcenia oraz świadomego wyboru zawodu;
  • Szkolenia, warsztaty dla nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym;
  • Wsparcie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole .

Ponadto Poradnia jest współorganizatorem corocznych Giełdy Informacji Zawodowej adresowanej do uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych stojących przed wyborem kierunku dalszego kształcenia.

 

Poradnictwo zawodowe/ doradztwo zawodowe to: „ciągły proces umożliwiający obywatelem w każdym wieku i w każdym momencie ich życia określenie zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych i zarządzania swoimi własnymi ścieżkami edukacji, pracy i jako wszelkie działania w których te zdolności i kompetencje są nauczane i/lub używane. Poradnictwo dotyczy całego obszaru aktywności indywidualnych i wspólnych odnoszących się do udzielania informacji zawodowej, doradzania, wspierania i nauczania podejmowania decyzji, określania  kompetencji oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą  edukacyjną, zawodową.

Rezolucja dotycząca całożyciowego poradnictwa zawodowego w Europie z 28.05.2004, [w] Poradnictwo zawodowe w oficjalnych dokumentach oraz opracowaniach o zasięgu międzynarodowym Ministerstwo pracy i polityki społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2007

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.