Działaność profilaktyczna

Działaność profilaktyczna

Profilaktyka  jest procesem, który opiera się na  wspieraniu  zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym bodźcom zagrażającym.

Poradnia w swej ofercie posiada propozycję oddziaływań, które stanowią  wsparcie dla  szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i odpowiadają na realne problemy i zagrożenia pojawiające się zarówno w  szkole jak  i w  środowisku ucznia. Działania realizowane są zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży uwzględniając ich rozwój w zakresie emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, etycznym.

Pracownicy Poradni w  zakresie działań profilaktycznych wspierają szkoły, placówki oświatowe poprzez:

 1. warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli z zakresu:
  • Uzależnień:
   • behawioralnych
   • od środków psychoaktywnych
  • Zapobiegania powstawaniu konfliktów i agresji
  • Kształtowania kompetencji emocjonalno-społecznych
  • Promowania postaw prozdrowotnych
 2. konsultację i porady indywidualne dla uczniów nauczycieli i rodziców ukierunkowane na zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

 

Proponowane tematy:

 • „O wpływie e-uzależnień na rozwój dziecka” – wykłady dla rodziców (przedszkola i szkoły podstawowe).
 • „Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych” – konspekty do zajęć dla dzieci 5-6 letnich i uczniów wczesnej edukacji.
 • „Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów elektronicznych” – prezentacja skierowana do rodziców uczniów szkół gimnazjalnych.
 • „Zagrożenia jakie niosą za sobą wirtualne znajomości…” – prezentacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • „By rodzina była miejscem bezpiecznym ”- cykl trzech spotkań warsztatowych dla rodziców gimnazjalistów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • „Szkoła dla rodziców” refleksja nad własną postawą wychowawczą. Cykl dziesięciu spotkań warsztatowych dla rodziców szkół podstawowych.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.