Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży:

-przeprowadzamy badania psychologiczne dzieci i młodzieży w wieku od 0 – do ukończenia szkoły.

– diagnozujemy poziom rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz przeprowadzamy oraz przeprowadzamy diagnozę psychologiczną młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi , adaptacyjnymi.(również u dzieci niesłyszących, i słabo słyszących, niewidzących i słabo widzących , dzieci autystycznych)

– prowadzimy terapią psychologiczną indywidualną lub grupową dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi lub zaburzeniami zachowania w tym dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz z trudnościami w koncentracji, zahamowanych emocjonalnie, dzieci autystycznych.

-pomagamy dzieciom zdolnym rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia , prowadzimy indywidualne oraz grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe, również dla uczniów z problemami zawodowymi, prowadzimy zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkół.

 

 Dla rodziców:

-udzielamy porad wychowawczych , wspierający rodziców i opiekunów w trudnym procesie wychowania i edukacji dzieci.

–   udzielamy wskazówek do pracy z dzieckiem w domu

-prowadzimy program profilaktyczny „Szkoła dla Rodziców”

 

Dla nauczycieli:

-organizujemy spotkania- grupy wsparcia dla nauczycieli , pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli

-prowadzimy szkolenia

-uczestniczymy w posiedzeniach rad pedagogicznych w przedszkolach i szkołach

-konsultujemy indywidualne sprawy uczniów

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.