Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna im. Stefana Szumana
Celem jednostki jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek z powiatu bocheńskiego. Aby skorzystać z usług Poradni nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony inter¬netowej. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
We współpracy z rodzicami i nauczycielami zajmujemy się w szczególności:
1) diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
2) prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
3) wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
4) prowadzeniem terapii EEG Biofeedback;
5) przeprowadzamy badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD);
6) przeprowadzamy elektrostymulację u dzieci i młodzieży, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, w szczególności języka, warg i podniebienia.
Poradnia prowadzi działalność w poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 8.00 do 18.00, we czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 17.00.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: ppp@powiat.bochnia.pl
2) faksem na nr: 14 612 36 91
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni, ul. Dąbrowskiego 1B, 32-700 Bochnia.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 16:00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.