Deklaracja dostępnosci

Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej ppp.powiatbochenski.eu.

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni
Telefon: +48 146123691
E-mail: pppbochnia@interia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 1b, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-11

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 •  zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część załączników jest w postaci skanów
 • brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Smęda
e-mail: pppbochnia@interia.pl
Telefon: +48 146123691

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej spełnia warunki dostępności architektonicznej w minimalnym zakresie, poprzez:

 • przestrzeń komunikacyjna budynku wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarz na jednym poziomie)
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • zlikwidowanie progu przy wejściu głównym do budynku
 • zamontowanie automatycznie otwieranych drzwi ( drzwi wewnętrzne )
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.